plugins and paypal

Фолклорната Асоцијација “Играорец” - Скопје  ве поканува да земете учество на нашиот меѓународен фолклорен фестивал "BUDVA DANCING" коj се одржува во Будва, Црна Гора, едно од најпознатите туристички места на брегот на Јадранското море од 13 до 18 јуни 2019 год.

Читај повеќе... (Srb/Cro/BiH/Mne)

  

Фолклорната Асоцијација “Играорец” - Скопје ве поканува да земете учество на нашиот меѓународен фолклорен фестивал "PARALIA DANCING" кој се одржува во Паралиа, Грција, познато туристичко место на брегот на Егејското море од 23 до 28 јуни 2019 год.

Читај повеќе... (Srb/Cro/BiH/Mne)

 

QualityJoomlaTemplates.com
Tuesday the 29th. 2013
Copyright 2012

©