Видео записи

Концерт во Охрид, 23 август 2015, плоштад “Крушевска република” - Чинар, како дел од фестивалот "Охридско сонце" - 2015


Благодарност до Драган Трајковиќ - Шема, новинар во РТВ Врање за отстапените видео материјали подолу, снимени како репортажа за нашиот фестивал.

Tuesday the 29th. 2013
Copyright 2012

©