Фестивали 2022

 

ОХРИД 2022

Ohrid-prva

Здружението на фолклористи “Играорец” - Скопје ве поканува да учевствувате на Меѓународните фолклорни фестивали што ќе се одржат во Охрид, Македонија во следните термини:

15ти Меѓународен фестивал “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - 20.05.2022 до 24.05.2022
10
ти Меѓународен фестивал “ТРПЕ ЧЕРЕПОВСКИ” - 18.06.2022 до 22.06.2022
10
ти Меѓународен фестивал “ОХРИДСКИ БИСЕР” - 08.07.2022 до 12.07.2022
15
ти Меѓународен фестивал “ОХРИДСКО СОНЦЕ” - 16.08.2022 до 20.08.2022 (Прв термин)
15
ти Меѓународен фестивал “ОХРИДСКО СОНЦЕ” - 20.08.2022 до 24.08.2022 (Втор термин)

Условите за фестивалите, програмата и апликациската форма можете да ги симнете на следните линкови (Srb/Cro/BiH/Mne):

- Апликација
- Покана за фестивал
- Програма на фестивалот

Ohrid2-m Ohrid3-m

 

    

 

ПАРАЛИЈА 2022

paralia

Здружението на фолклористи “Играорец” - Скопје ве поканува да учевствувате на Меѓународните фолклорни фестивали што ќе се одржат во Паралија, Грција во следните термини:

Меѓународен фестивал “PARALIA DANCING” - 23.06.2022 до 28.06.2022 (24.06.2022 до 28.06.2022)

Меѓународен фестивал “PARALIA DANCING” - 28.06.2022 до 03.07.2022 (29.06.2022 до 03.07.2022)

Условите за фестивалите, програмата и апликациската форма можете да ги симнете на следните линкови (Srb/Cro/BiH/Mne):

Paralia1-m Paralia2-m

 

 

 

БУДВА 2022

Budva 1-m

Здружението на фолклористи “Играорец” - Скопје ве поканува да учевствувате на Меѓународните фолклорни фестивали што ќе се одржат во Будва, Црна Гора во следните термини:

Меѓународен фестивал “BUDVA DANCING 2022” - 26.05.2022 до 31.05.2022 (27.05.2022 до 31.05.2022)

Меѓународен фестивал “BUDVA DANCING 2022” - 26.08.2022 до 31.08.2022 (27.08.2022 до 31.08.2022)

Меѓународен фестивал “BUDVA DANCING 2022” - 08.09.2022 до 13.09.2022 (09.09.2022 до 13.09.2022)

Условите за фестивалите, програмата и апликациската форма можете да ги симнете на следните линкови (Srb/Cro/BiH/Mne):

- Апликација
- Покана за фестивал
- Програма на фестивалот

 

Budva2-m Budva3-m

 

Tuesday the 29th. 2013
Copyright 2012

©